Çalışma Politikamız

Kalite Politikamız

İnşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi ve ambalaj ürünleri üreten, sektöründe öncü bir kuruluş olan ATERMİT’in genel kalite politikası;

• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin üzerine çıkacak kalitede ürünler üretmek, tüketici çıkarlarını en iyi şekilde korurken, pazar payını ve rekabet gücünü arttırmak,

• Çalışanların eğitimini ve sürekli gelişimini sağlamak, ekip çalışmasını ve işbirliğini desteklemek, 

• ATERMİT isminin tanınmış ve güvenilir marka imajının sürekliliğini sağlamak,

• Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve sistemin sürekli iyileştirilmesi için çalışmayı taahhüt etmek, 

• Standartlara uygun koşulları temin etmek ve sürdürmek,

• SIFIR HATA ile üretim yapılarak zamanında sevkiyat gerçekleştirilmek,

tir. Bu doğrultuda ATERMİT olarak hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı beyan ederiz.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

• Tüm çalışanlarımız ve kuruluşumuzda bulunan diğer bireylere “ÖNCE İNSAN” felsefesi ile yaklaşmak,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek ve yapacağımız risk analizleri ile gerekli tedbirleri alıp OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ mizi sürekli iyileştirmek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yönetmeliklere ve mevzuata uymak,

• Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak sistematik yaklaşımlar ile tehlikeleri kaynağında yok ederek Meslek hastalığı ve İş Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, 

• Sürekli gelişme prensibi ve ödül öneri sistemimizle Meslek Hastalığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risk teşkil eden her türlü konularda sürekli iyileştirme sağlamak,

• Yeni ürün, makina, tesis ve proseslerin Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerinin projelendirme aşamasında değerlendirmek,

• Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızı eğitme ve sürekli bilgilendirmek,

• Tüm personelimize kendini, çalışma arkadaşlarını, ziyaretçi ve taşeron çalışanlarını tehlikeye atacak her türlü durum, hareket ve olayda, işi durdurma yetki ve sorumluluğunu vermek,

• Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak;

İSG Politikamızdır.

Bu doğrultuda ATERMİT olarak İSG hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız/tedarikçilerimiz arasında yaygınlaştıracağımızı, sağlık bozulmalarının ve yaralanmaların önlenmesi, İSG Yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi bu amaçla da diğer gereklilikler olan yürürlükteki müşteri gereklilikleri, İSG mevzuatları, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi yönünde uyum içinde çalışacağımızı taahhüt ederiz.  


Çevre Politikamız

Temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir.

Firmamızda ürünlerimizin hammaddelerinin temininden başlayarak her noktada, değerlendirilebilecek atık aşamasına kadar çevre etkilerini en aza indirecek sistemi kuracağız, uygulayacağız ve takipçisi olacağız.

Çevre performansımızı sürekli artıracak çalışmaları ve projeleri her zaman oluşturacak ve hayata geçireceğiz.

Malzeme, su yakıt ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufu sağlamak için çalışacağız.

Çevre çalışmalarını en son bilgilerle ve tüm personelin katılımıyla sürdürmek daimi hedefimizdir.

Üretimimizi ve yatırımlarımızı, çevreyi kirletmeden gerçekleştireceğimize ve çevre mevzuatına uyacağımızı taahhüt ediyoruz.