Terimler

Isı İletkenlik Katsayısı (λ):Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Örnekler: Demir λ=58, Betonarme λ=2.1, Tuğla duvar λ=0.3, Ahşap λ=0.2, Standart EPS (16 kg/m3) λ=0.038, Standart EPS (22 kg/m3) λ=0.035, Gümüş Aterpor veya Aterpor Neo λ=0.032, 30 kg/m3 Aterboard Isı Yalıtım Levhası λ=0.035. λ değeri ne kadar küçükse, malzeme ısıyı o kadar az iletir.

Yoğunluk:Aterboard ve Aterpor Isı Yalıtım Levhaları, Avrupa normu EN 13163 ve bunun Türkiye’deki karşılığı TS 7316 EN 13163 no’lu Isı Yalıtım Malzemeleri standardına uygun olarak minimum 15 kg/m3 yoğunlukta üretilmektedir. Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü (μ)Yalıtım malzemelerinin μ değerleri ne kadar küçükse, buhar geçişine karşı gösterdikleri direnç de o kadar azdır. TS 825, yapı elemanlarının kesitinde meydana gelebilecek yoğuşma miktarını da sınırlandırmıştır. Aterboard’un 40/100 ve Aterpor’un 40/70 olan μ değeri sayesinde, doğru bir şekilde ısı yalıtımı yapılmış duvarlarda su buharı yoğuşması gerçekleşmez. Aterboard ve Aterpor bu konuda da TS 825’e uygundur.

Su Emme Oranı:Avrupa standardı EN 13499 EPS levhaların su emme oranını hacimce %2, TS 7316 EN 13163 ise %5 ile kısıtlamıştır. Kapalı gözenekli yapısı ve taneciklerin birbiri ile çok iyi kaynaşmış olması sebebi ile Aterboard ve Aterpor’un Isı Yalıtım Levhaları bu konuda da standartlara uygundur.

Mekanik Basınç Dayanımı:Dış yüzeylerin belli bir mekanik dayanımı olması gerekmektedir. Bu sebeple TS 7316 EN 13163 %10 deformasyonda basma dayanımı (baskı altında kalınlığın azalması) için minimum 30 kPa olmalıdır. Aterboard ve Aterpor’un %10 deformasyon basma dayanımı 16 kg/m3’te ≥70 kPa’dır.

Yüksek Elastikiyet:Aterboard ve Aterpor Isı Yalıtım Levhaları, EPS olmaları sebebiyle yüksek esneme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle duvarların çalışmasından ya da sıcaklık değişikliklerinden dolayı levha yüzeyinde büzülme ve gerilmeler engellenmektedir. Sıva, boya ve kaplama çatlakları oluşmaz.

Yangın Karşısındaki Durum:Aterboard ve Aterpor TS EN 13501-1:2007’e göre E tipi alev yürütmez (zor alevlenen) sınıfındandır. Yanmanın başlaması için levhanın uzun süre alev ile direkt temas etmesi ya da ortam sıcaklığının 490°C’ye çıkması gerekmektedir. Alev, levha üzerinden uzaklaştırıldığında, yanma da anında sona ermektedir. Yanma süresince çıkan gazların miktarı ahşap grubu malzemelerin yanmasından çıkan gazların ortalama %1’i oranındadır.

Boyut Stabilitesi ve Gönye Toleransı: Aterboard ve Aterpor, üretildikten sonra su buharı ve üretim gazını atması için dinlendirilmektedir.. Bu süre içinde yapısındaki su buharı ve üretim gazlarını atmaktadır. Böylece levhaların boyutlarında ve gönyesinde zaman içinde değişim olmaz. Aterpor Isı Yalıtım Levhaları yüksek teknolojiye sahip kesim makinelerinde, tam gönyesinde kesilmektedir. Uygulama esnasında yan yana gelen levhaların ek yerlerinde boşluk kalmaz. Aterboard son kullanılacağı şekli ile kalıptan çıktığı için herhangi bir kesme işlemine tabi tutulmaz.

İnsan ve Çevre İlişkisi:Aterboard ve Aterpor’un üretimi esnasında kullanılan pentan gazı, çevreye ve sağlığa zararlı değildir. Üretimden hemen sonra malzemeyi terk ederek hava ile yer değiştirir. Bu özelliği sayesinde ısı geçirgenlik katsayısı da üretimden kısa bir süre sonra sabitlenir ve zamanla değişim göstermez. Aterboard ve Aterpor asla çürümez ve kokmaz. Yakıt tasarrufuna bağlı olarak atmosfere yayılan CO2 ve diğer zehirli gazların, katı atık ve tozların da miktarı azalmaktadır.