Aşık Aralıkları ve Levha Bindirmelerinin Ayarlanması

Çatı projelendirilmesi ve levha döşenmesine başlarken çatı eğimine ve kullanılacak levha boylarına göre bini payları dikkate alınarak aşık aralıkları belirlenmelidir. 

Aşık Aralıkları ve Levha Bindirmelerinin Ölçüleri

Levha Uzunluğu, Aşık Aralığı, Bindirme, Kaplama Oranları

Düşey kaplamada 2500 mm boydan uzun Atermit levhaların kullanılması tercih edilir. %10-30 eğimde biniler 20 cm, daha büyük eğimli çatılarda ise 15 cm olmalıdır. Rüzgarlı bölgelerde %20’den aşağı eğimlerde fitil macunu kullanılmalıdır.

Muhtelif eğimlerde çatı kaplanmasında Atermit levhaların aşık aralıkları ve bini payları şöyledir:

aşık aralıkları ve bini payları

 % 30 ‘dan fazla meyilde;

aşık aralıkları ve bini payları

Şekillerde de görüleceği gibi, 1600 mm’den uzun Atermit levhalarda ortaya üçüncü bir aşık eklenmesi teknik açıdan zorunludur. Atermit levhaların orta aşıklara bağlantısı gerekli değildir. Aşıkların aynı düzlemde olmasına mutlaka özen gösterilmelidir. Aksi durumda levhalarda hasarlar oluşabilir.

Doğru montaj

Enine ve boyuna bindirmelere özen göstermek ve bindirme boylarını uygun biçimde ayarlamak gerekmektedir.