Aterpor Neo

Lider kimya şirketi BASF tarafından üretilen siyah boncuklar şeklindeki Neopor® hammaddesi, genleştirilerek gümüş grisi rengindeki Aterpor Neo yalıtım levhaları elde edilir. Neopor®'un  içinde  bulunan grafit parçaları ısı ışınımı yansıtır ve levhaların standart EPS'ye kıyasla daha iyi performans göstermesini sağlar.Neopor®'un diğer alternatif ürünlerle karşılaştırıldığı Eko- verimlilik analizinde, bu malzemeden üretilen levhaların sağladığı kaynak ve maliyet tasarrufu sebebiyle çevre üzerindeki baskıyı azalttığı, dolayısıyla enerji verimli yalıtım çözümleri sunduğu görülmektedir.

 

Aterpor Neo, yalıtımı içerdiği hava ve grafit sayesinde sağlar.

Aterpor Neo ile klasik EPS’ye göre aynı kalınlıklarda %20 oranında daha yalıtım performansı elde edilebilir.  Aterpor Neo, polistrenden (PS) yapılmıştır; radyasyon yöntemiyle ilerleyen ısıyı mikroskobik grafit parçalarıyla yansıtır. Bu nedenle yalıtım performansı standart EPS'ye göre daha iyidir.

Aynı zamanda, eko-verimlilik analizinde hem maliyet hem de çevre üzerindeki yük açısından diğer alternatiflere göre üstün bir ürün olduğu görülmektedir. Daha az hammadde kullanarak aynı yalıtım performansının sağlanması çevre üzerinde daha az olumsuz etki yaratmaktadır. Örneğin; 10 litre ham petrol ile üretilen bir tabaka Aterpor Neo, ısınmak için 50 yıl boyunca kullanılacak 1200 litre petrolden tasarruf edilmesini sağlar.

 
Kaynak : BASF SE

Aterpor Neo’nun Kalınlığa Göre Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl Direnç Değerleri;

Isıl İletkenliği

Bu grafikten Neopor'dan yapılma yalıtım malzemelerinin, örneğin 16 kg/m3'lük bir yoğunlukta 0,032 W/(m.K) ısı iletkenliğine sahip olduğu görülebilir. Aynı yoğunlukta geleneksel EPS'nin ısı iletkenliği ise 0,038 W/(m.K)'dır.


Kaynak : BASF SE