Gümüş Aterpor

 

Gümüş Aterpor geleneksel EPS’ye göre aynı kalınlıklarda yaklaşık %20 daha iyi yalıtım sağlamaktadır. Rengini içerdiği karbon siyahı parçacıklarından almaktadır.

Isı iletilmesi, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon yolları ile gerçekleşir. Gümüş Aterpor’un içerisindeki karbon siyahı parçacıkları radyasyon yolu ile iletilen ısıyı yansıtır ve emer.

Gümüş Aterpor’dan yapılmış levhaların ince olması sayesinde hem hammadde tasarrufu sağlanır hem de daha az enerji tüketimi ile karbondioksit (CO2) salınımı azaltılır. Bu özelliği ile Gümüş Aterpor çevre dostu bir üründür.

Daha ince yalıtımın avantaj sağladığı durumlarda Gümüş Aterpor’un kullanılması kaçınılmazdır. Örneğin;

1. İçeriden yalıtımda,
2. Dışarıdan yalıtımda özellikle eski binaların mantolanmasında kalınlık limitleri var ise,
3. Zemin yalıtımında,
4. Teras ve kırma çatılarda kullanılabilmektedir. Teras ve kırma çatılarda, çatının üzerine daha az yük bindiği için tercih edilmektedir.

Gümüş Aterpor’un Kalınlığa Göre Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl Direnç Değerleri;