Tırmık

Tırmık’ın Kalınlığa Göre Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl Direnç Değerleri;