Çevre

Ürünlerimizde kullandığımız materyallerin tamamı yüzde yüz tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptir. Doğal kaynakların korunması için sürdürülebilir gelişmeler kaydetmek, şirketimizin temel önceliklerinden biridir. Atermit, yeni bir ürünün geliştirilmesinden yeni bir uygulamanın dizaynına kadar her adımda bireyin ve çevrenin korunmasının önemini vurgulamaktadır.

SRI (Güneş Işığı Yansıtma Endeksi)

Atermit ana üç çatı ürünü için LEED sertifikası için gerekli olan SRI değerlerini ölçtürmüş ilk çatı kaplama malzemesi üreticisidir. SRI (Solar Reflectance Index, Güneş Işığı Yansıtma Endeksi) değeri bir kaplama malzemesinin güneş ısısını yansıtma miktarını tanımlamaktadır. Örnek vermek gerekirse güneşli bir günde siyah boyalı bir çatının ısısı 50 oC artarken aynı çatının beyaz renkli olan kısmı beyaz renk güneş ışınlarını daha çok yansıttığı için 8 oC artar. Bu iki rengin yansıtma farkını tanımlamak için SRI değeri kullanılabilir.

Yapı yüzeyine gelen güneş ısınları yapı malzemesi tarafından yansıtılır, geçirilir veya emilir. Güneşin bu temel etkisi malzeme seçimi ve yapı elemanı tasarımına yol göstermelidir. Yapı kabuğu tasarımında kullanılan yapı malzemelerinin kalınlığı, yoğunluğu, ısı iletim katsayısı, özgül ısısı, yüzeyinin ışığı emme ve yansıtma katsayısı, yüzeyin düzlüğü veya pürüzlülüğü, boşluklu yapısı gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır.

Ürünlerin ve işlemlerin çevresel etkisini en aza indirmek için dünya çapında sistemler geliştirilmektedir. Yapı tasarımı esnasında bu konuya önem veren şirketler binalarını sertifikalandırarak bu konudaki çalışmalarını belgelemektedirler. Bu sertifikalar, urun ve üretim işlemlerinin çevreye etkisini derecelendirdiği için bir kıyaslamaya da imkan sağlar. İnşaat sektörü için bu tur sertifika sistemleri, bir inşaatın çevresel etkisini tanımlamak ve enerji verimliliğinin yanı sıra çevre dostu olmayı teşvik etmek için geliştirilmiştir. Ülkemizde bu sertifikaların en yaygın ikisi ABD merkezli USGBC’nin (United States Green Building Council, ABD Yeşil Bina Kurulu) sertifikası LEED ve İngiltere merkezli BRE’nin (Building Research Establishment, Bina Araştırma Kurumu) sertifikası olan BREEAM’dir.

LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) sertifikası malzemeler de dahil olmak üzere binanın her unsuru için verilen puanları temel alan bir yeşil bina sertifika sistemidir. Atermit ürünlerinin SRI değerleri LEED sistemi dahilinde yapılan tasarımın puan kazanmasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki tabloda 3 ana Atermit ürününün SRI değerleri görülmektedir. Ürünler hakkında detay almak için Çatı ve Cephe Kaplama Ürünleri sayfasına bakılabilir.

SRI

 Ürünlerin SRI değerleri ASTM C 1549, ASTM C 1371 ve ASTM E 1980 standardına göre hesaplanmıştır.