Isı Yalıtımının Faydaları

Türkiye’de konutlarda tüketilen enerjinin %80’i ısınma amaçlıdır. Isı kayıplarının engellenmesiyle enerji ve yakıt tasarrufu sağlanır. Bu da hem aile, hem de ülke bütçesi açısından kazanç demektir.

Yeni inşa edilen yapılarda ısınma ve soğutma tesisatları yalıtım sayesinde daha ufak seçilebileceği için ilk yatırım işletme maliyetleri de düşer. Kullanıcılar, ısı yalıtımına karar verdiği anda kazanmaya başlar.

Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, ısı izolasyonu yapılmamış konutların duvarlarının soğuk olması, odalarda hava sirkülasyonu, rutubet ve yoğunlaşma gibi istenmeyen durumlara yol açar. Isı izolasyonu yapıldığında duvarların sıcaklığı yükseldiğinden sağlıklı ve konforlu yaşama alanları elde edilebilir.

Yalıtım ile binalar olumsuz hava koşullarına karşı korunur. Ani ısı farklılıklarından kaynaklanan çatlama ve yıpranmalar engellenir. İç ve dış cephenin korunmasının yanı sıra, demir ve donatıların paslanması da önlenir. Betonarme kısımlar depreme karşı uzun süre dayanıklılığını korur. Onarım masrafı azalır.

Projelendirme aşamasında, ısı yalıtımına bağlı olarak daha ince dış duvar kesitleri seçilebilir. Bu sayede daha fazla iç alan yaratılabilir.

Yakıt tüketiminin azalmasıyla atmosfere yayılan CO2 ve diğer gazlar da azalacaktır. Bu şekilde hava kirliliğinin önlenmesine ve çevrenin korunmasına çok önemli bir katkı sağlanabilir. 

Avrupa Komisyonu’nun hazırlattığı konut binalarındaki çevresel iyileştirme potansiyeli raporunda Avrupa’daki konut stoğunun çevresel performansının istenilenden oldukça uzak olduğu ve iyileştirme için iyi bir fırsat görüldüğü sonucuna varılmıştır.   Binalarda incelenen iyileştirmeler yapılırsa önümüzdeki 40 yılda sera etkisi yapan gazların salınımı % 30 – 50 arasında düşecektir.

Konu ile İlgili Dokümanlar

Avrupa Komisyonu’nun hazırlattığı konut binalarındaki çevresel iyileştirme potansiyeli raporu ve yalıtımın çevreye olan pozitif etkilerini gösteren araştırma raporu (ingilizce)