Kurumsal Bilgiler

Atermit 1956 yılında Adana’da çatı kaplama malzemeleri üretmek amacıyla kurulmuştur.

Atermit, bugün 500’den fazla çalışanıyla inşaat malzemeleri ve otomotiv yan sanayi ürünleri üretmektedir. Ankara'da bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

Atermit’in ürünleri, Türkiye’de 500’den fazla bayi tarafından satılmakta, ayrıca Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika’da 20 ülkeye ihraç edilmektedir. 

Kurumsal Etik Politikamız

  • Çalışanlar arasında renk, dil, din, ırk, cinsiyet, eski, yeni vb. ayrımları yapmaksızın herkese eşit şekilde yaklaşılması,
  • Hiçbir şekilde izolasyon, mobing (yıldırma) vb. durumlara fırsat verilmemesi,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyet alanlarına yönelik öncelikle yasal şartlar, sonra müşteri şartları, son olarak da işveren şartları kapsamında herkesin ortak sorumluluk içerisinde olması ve aynı zamanda hesap verebilir olması,
  • Rüşvet, ortak menfaat oluşturma veya görevi kötüye kullanmaya fırsat verilmemesi,
  • KVKK dahilindeki tüm kurallara uymaya ve bununla sınırlı kalmayarak bilgi güvenliği, bilgi sızıntıları vb. konusunda hassas olunması,
  • Çalışanların kendi içlerinde, müşterilere, tedarikçilere, gelen ziyaretçilere karşı davranış ve yaklaşımlarında aynı zamanda firmayı temsil ettiklerinin farkında olunmasının sağlanması,
  • Çalışanların kendilerinden beklenen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmeleri adına ihtiyaç duyulan tüm konularda desteklerin istenilen zamanda, istenilen kapsamda ve sürekli sağlanıyor olması,
  • Çalışanların yapmış oldukları işin sürekli farkında olmalarının sağlanması ve bu farkındalığın sürdürülmesi,
  • Şirket değerlerimiz, etik değerler ve bulunulan veya iş yapılan ülkenin kanunlarına her koşulda uyulması.