Pasif Ev

Atermit Ürünleriyle Yüzde 90’lara Varan Enerji Tasarrufu: Pasif Evler:

Standart bir ısı yalıtımıyla binalarda yaklaşık %50 enerji tasarrufu sağlanır. Fakat sanılanın aksine daha iyi bir ısı yalıtımı yaparak enerji  tasarrufunu %90’lara kadar çıkarmak mümkündür.  Pasif Ev, yıllık ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacı metrekarede 15 kWh yani yaklaşık 4TL olan binalara denir.  150 metrekare bir evi düşünecek olursak bütün yıl boyunca ısıtma ve soğutmaya toplamda sadece 600TL yani ayda ortalama 50 TL harcanacağını düşünebiliriz.

Enerji Verimliliği ve 4 Fayda:

1) Isı yalıtımı ile enerji verimliliği enerji fiyatlarının yükseldiği günümüzde aile bütçesine katkı sağlayacak en önemli tasarruf kalemidir.
2) Enerji konusunda dışa bağımlı ülkemizde dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlar.
3) Dünyamızın doğal kaynaklarının korunmasını, yani dünyamızdan bize miras kalan kaynakların daha az harcanmamasını sağlar.
4) Enerji tüketimini azaltarak çevre kirliliği oluşmamasını sağlarken karbondiyoksit salınımını azaltarak da küresel ısınmaya karşı katkı sağlamış olur.

Isı Yalıtımı ve Sağlık:

Isı  yalıtımının faydası enerji verimliliğiyle sınırlı kalmaz. Isı Yalıtımı aynı zamanda bina içindeki sabah-akşam ısılarından dolayı oluşan ısı değişikliklerini minimuma indirerek sağlıklı ve konforlu bir yaşam sağlar. Ev hiçbir zaman aşırı ısınmaz ve hiçbir zaman aşırı soğumaz. Cam ve duvar önlerindeki ısının evin diğer yerlerinden farklı olması engellenir. Değişik mevsimlerde hep istediğimiz ısıyı tasarruf ederek elde etmemizi sağlar.

Nasıl Yapılır?

İlk Pasif Ev 1990 yılında Almanya’da yapılmış, daha sonra zaman içinde diğer Avrupa ülkeleri ve ABD’de de yaygınlaşmaya başlamıştır.  Bir bina ilk yapıldığında pasif ev olarak tasarlanabileceği gibi sonradan yapılan yalıtımla da gerekli değerlere ulaşmak bir çok zaman mümkündür. Pasif Ev oluşturmak için 5 şart gereklidir.

1) Mükemmel Isı Yalıtımı,
2) Nitelikli Camlar,
3) Isı geri kazanımlı havalandırma, 
4) Isı Köprülerinin Engellenmesi, 
5) Hava Sızdırmazlığı.

Değişik iklim koşullarına göre değişmekle birlikte, ısı yalıtım kalınlıkları çatılarda 10-12cm yerine 30-40cm’lere, duvarlarda 5cm yerine 15-20cm’lere çıkarılmalıdır. Yalıtım kalınlıkları 3 katına çıktığı zaman yalıtım maliyeti yaklaşık olarak 2 katına çıkar. Geri ödeme süresi ise ülkemizde alışılagelen yalıtım kalınlıklarında 2-3 yıl olurken, pasif evlerde 3-4 yıla çıkmasına rağmen yapılan yatırımın karşılığı alındıktan sonraki tasarruf uzun vadede çok daha fazladır.

Atermit Ürünleri: Aterpor, Aterpor Neo ve Gümüş Aterpor

Kaliteli ısı yalıtımı için Atermit’in klasik beyaz EPS’si Aterpor yanında yalıtım kalınlaştıkça yerden kaybetmemek için aynı kalınlıklarda daha fazla ısı yalıtımı sağlayan Aterpor Neo ya da Gümüş Aterpor gibi ürünleri kullanılabilir. Aterpor Neo, BASF’in geliştirdiği Neopor kullanılarak yapılmış grafitle güçlendirilmiş bir ısı EPS yalıtım levhasıdır. Gümüş Aterpor ise Ineos Nova’nın geliştirdiği karbonla güçlendirilmiş bir EPS ısı yalıtım levhasıdır. 

 

 

Konu ile İlgili Dokümanlar

Üyesi olduğumuz EUMEPS'in "EPS Yalıtım Malzemeleri ile Düşük ve Sıfır Enerji Kullanan Binalar" broşürü (İngilizce)