Teknik Bilgiler


Derece Gün Bölgesi: İl ve bazı ilçeler, bulundukları coğrafi konumun iklim şartlarına göre, TS 825 kapsamında dört farklı derece-gün bölgesine ayrılmıştır. Farklı derece-gün bölgesi sınıflandırmalarına göre, hesaplamalarda kullanılan aylık sıcaklık ortalamaları ve güneş enerjisi ışınım şiddetleri gibi kabul değerleri belirlenmiştir.

Isı İletkenlik Katsayısı λ (W/m.K): Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğinin ifadesidir. Örnekler: Demir λ=58, Betonarme λ=2.1, Tuğla duvar λ=0.3, Ahşap λ=0.2, Standart EPS(16 kg/m3λ=0.038, Standart EPS (22 kg/m3) λ=0.035, Gümüş Aterpor λ=0.032, 30 kg/m3 Aterboard Isı Yalıtım Levhası λ=0.035. λ değeri ne kadar küçükse o malzeme ısıyı o kadar az iletir.

Isı Geçirgenlik Katsayısı U (W/m2K): Farklı malzemelerin arka arkaya dizilmesiyle oluşan bir yapı elemanının ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir. U, malzemelerin ısı iletim katsayısı (λ) ve ısı geçiş yönündeki kalınlığına bağlıdır. U değeri ne kadar küçük olursa, ısı kaybı da o kadar az olur.

            

TS 825’in esas ve yeter şartı, bir yapıda bir yıl içinde harcanan ısıtma enerjisinin (Q yıl) standardın sınırladığı değerleri aşmamasıdır.

TS 825’de yıllık ısıtma enerjisi miktarı, yapının ısı kaybeden alanları toplamı (Atop), ısıtılan brüt hacmi (Vbrüt) ve bulunduğu derece-gün bölgesine göre hesaplanır. Tablodaki derece-gün bölgeleri ve bölgeler için TS 825’te yer alan ısı geçirgenlik katsayıları (U) verilmiştir. 


Konu ile İlgili Dokümanlar:

Üyesi olduğumuz EUMEPS'in hazırladığı "EPS ile Yangına Dayanıklı İnşaat" broşürü (ingilizce)

Üyesi olduğumuz EUMEPS'in hazırladığı "Yangın Durumundaki EPS" broşürü (ingilizce)

Plastik ısı yalıtım ürünlerinin yangına karşı doğru kullanımı üzerine çalışmalar yapan MBA (Modern Building Alliance) Derneği.


EPSDER Mantolama Uygulama Filmi: