Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Şirket Değerleri

Anasayfa » Şirket Değerleri

– Tek Atermit

– Sürekli Gelişim (Kaizen)

– Etik Olmak

– İyi Haberleşme

– Güvenilir Liderlik

Tek Atermit

– Tek hedef, tek takım, tek Atermit için çalışmak

– Kendisi, departmanı, fabrikası, bölgesi için değil Atermit için en iyisini istemek

– Başarıyı ve başarısızlığı Tek Atermit olarak düşünmek

– Yardıma ihtiyacı olana, özellikle diğer fabrika ve departmanlara yardımcı ve destek olmak

– İşbirliğine ve takım çalışmasına açık olmak

– Üzerinde çalıştığı konular hakkında çalışma arkadaşlarına bilgi vererek departmanlar ve fabrikalar arası sinerjiyi şirket lehine kullanmak 

– Egosunun Atermit’ in iyiliğinden sonra geldiğine inanmak

Sürekli Gelişim (Kaizen)

– Sürekli gelişim için araştırmak, hevesle öğrenmek ve  T şeklinde (benzer konuları bilecek şekilde geniş ve kendi konusunda derinlikli) anlamak

– Sorun çözerken kök nedeni analiz ederek çözmek ve bürokrasi yaratmadan basit bir şekilde tekrarını engelleyecek önlemleri almak

– Yanlış yapmaktan çekinmeden çalışmak fakat yanlışından öğrenerek gelişmek

– Eleştiriyi kendisini geliştirme fırsatı olarak görmek

– “Bilgim yeterlidir” veya “bu işi öğrenemem” diye düşünmeyip paydaş şirketler ve Atermit içindeki genç ve tecrübeli çalışanları, ast-üstleri, şirket içi veya internet eğitim olanaklarını kullanarak bilgisini güncel tutmak

– Elemanları ile düzenli olarak birebir görüşmek ve onların sürekli gelişimine katkı sağlamak, onlardan işlerini de daha iyi öğrenerek kendini geliştirmek

– Doğru bilinenleri de sorgulayarak prosesler, ürünler ve sağlanan servisleri Atermit’i rakiplerinden ayrıştıracak şekilde  sistemli olarak sürekli geliştirmek

– İşi neden yaptığının farkında olup şirkete ve müşteriye faydası olmayan işleri eleyerek basitleştirerek verimi arttırmak

– Bütün paydaşlarımızla olan ilişkilerde Atermit için sürekli iyileşen şartları sağlamak

Etik Olmak

– Dil, ırk, yaş, milliyet, din ve mezhep, cinsiyet ve cinsel yönelim, felsefi ve siyasi inanç ayırımı yapmadan herkese eşit davranmak

– Çevre ve sürdürülebilirliği en önde tutmak, dünyanın bize değil bizden sonraki nesillere kalacağını düşünerek çalışmak. Bütün canlılara saygı göstermek

– Kaynakları tasarruflu kullanmak. Karar alırken atık yönetimini, geri dönüştürülmüş kaynak kullanmayı, karbon salınımını ve enrji verimliliğini ön planda tutmak

– İş güvenliği, kanunlar ve çevre yönünden en küçük ihtimalleri bile göz önüne alıp maliyetleri de unutmadan iş yapmak 

– Astlara, üstlere, müşterilere, tedarikçilere adil olmak. Kimsenin hakkını yemeden Atermit’in hakkını yedirmemek

– Her kademede, şirket değerlerinden farklı olan davranışları görmek ve yapanlara uygun bir şekilde yol göstermek

– Yanlışların büyük kısmının kötü niyetten değil hatadan kaynaklandığını unutmamak

– İnsanlar hakkında yüzlerine söylenemeyecek şeyleri yokluklarında da söylememek.

– “Bu benim işim değil” diye düşünmemek. Yerde gördüğü çöpü alıp çöpe atmak.

– Atermit içinde veya Atermit’i temsil ederken söz ve davranışları ile şirket için geçerli olan etik değerlerden ödün vermemek

İyi Haberleşmek

– Önlem alabilecek sorumlu kişilere kötü haberi vakit kaybetmeden duyurmak 

– Karar ve talimat alırken herkesi iyi dinleyip konuyu anlayana kadar soru sormak, anladığını teyit etmek ve not tutmak

– Bilgiyi ilgililere vakit kaybetmeden, görseller ile de destekleyerek okuyanın soru sormadan anlayacağı şekilde kısa ve öz yazarak yaymak ve şirket hafızası oluşturacak şekilde saklamak

– Zamanında bitmeyen veya yapılamayan iş hakkında ilgililere vaktinde bilgi vermek

– İnternet üzerinden iletişim kurmanın zorluklarını düşünerek daha toleranslı davranmak, zaman zaman bölge ziyaretleri veya yüz yüze toplantılar ile ilişkileri pekiştirmeye önem vermek

– İnternet toplantılarına hazır gelmek, toplantıyı kısa tutmak ve toplantı sırasında sadece toplantıya konsantre olacak şekilde katkı vermek

– Evden çalışırken kendi kendine motive olabilmek, ilgililere yaptıkları hakkında bilgi vererek uzaktan da ofiste gibi etkili çalışabilmek

Güvenilir Liderlik

– Her konuda çalışma arkadaşlarının güvenini kazanmak, etrafındakileri de etkili çalışmaya motive etmek

– Her zaman ve her işte dürüst olmak ve aksini yapanlara müsamaha göstermemek. Doğrunun peşinde çözüm alana kadar gerekirse daha üst seviyede sorunu takip etmek

– Her hareketinde işi sahiplenmek, kaynakları israf yapmadan akıllıca yönetmek

– Çalışma arkadaşlarını överken grup içinde, eleştirirken baş başa olmak

– Çalışma arkadaşlarını sabahları istekli gelip akşamları kendisini iyi hissederek evine dönmesini sağlamak

– İş bitirici bir şekilde, inisiyatif alarak prosesten ziyade sonuçlara odaklanarak çalışmak

– Karar verirken uzun vadeli ve çok yönlü düşünmek, amaçtan uzaklaşmadan olabilecek sorunları önceliklendirerek önlem almak

– Sorumluluğundaki işleri iyi takip etmek için zamanını verimli kullanmak

– Ünvanından bağımsız olarak; kendi kendine motive olarak mükemmeli arayan, disiplinli ve sebatkar bir lider olmak