Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Isı Yalıtımı

Anasayfa » Isı Yalıtımı

Artan enerji fiyatları ve artık çok ciddi şekilde farkedilen iklim değişikliği karbon (fosil yakıt) kaynaklı enerji kullanımının azaltılması gerekliliğini tartışılmaz hale getirmiştir. Bu konuda alınabilecek önlemler içinde en etkililerden birisi binalara yapılacak yalıtım sayesinde ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjiden tasarruf etmek ve bu şekilde karbondiyoksit (CO2) salınımını azaltmaktır.  Bu konuda yapılan bir araştırmanın detayları Çevre ve Isı Yalıtımı sayfasında bulunabilir.
Avrupa Birliği 2020 yılına koyduğu hedefler ile enerji kullanımını 20 yıl içinde % 20 azaltmayı, kullanılan enerjinin ise %20’sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçlamaktadır.   Bu hedefin ilk kısmı olan enerji kullanımını azaltılması için en büyük potansiyel binalardaki enerji kullanımıdır.

Türkiye’de de durum farklı değildir.  Kullanılan enerjinin çok önemli bir kısmı fosil yakıtlarından elde edilmekte ve bu yakıtlar ithal edilmektedir.  Ülkemizdeki binaların % 85’i yalıtımsızdır, yalıtımlı binaların da yalıtım kalınlıkları Avrupa ortalamasının yarısından daha azdır.  

Atermit binaların ısı yalıtımı için en ekonomik, en performanslı ve en sürdürülebilir ürün olarak bilinen EPS’yi önermektedir.  Bloktan üretilip kesilen Aterpor ve kalıptan üretilen Aterboard ürünlerindeki kapasite 2010-2012 arasında yapılan yatırımlar sayesinde Atermit’i Avrupa’daki en büyük EPS üreticilerden birisi durumuna getirmiştir.

Atermit ısı yalıtımı ürünleri Aterpor, Gümüş Aterpor, Aterpor Neo ve Aterboard gibi şirketimize ait markalarla pazarlanmaktadır. Ayrıca bir çok ısı yalıtımı (ETICS) sistem sağlayıcısı firma da kendi markalarıyla Atermit ısı yalıtım ürünlerini pazarlamaktadır.


EPS’nin Çevreye Etkisi 

Atermit’in ürettiği EPS ürünleri için Çevresel Ürün Deklarasyonu çalışmaları 2009 yılında EUMEPS  tarafından yaptırılmıştır.  Aşağıdaki çalışmada aralarında Türkiye’yi temsilen Atermit’in de yer aldığı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 21 EPS mamul üreticisinin değerleri kullanılmıştır.   Değişik yoğunluklardaki beyaz ve gri ürünlerin ÇÜD raporlarını aşağıda bulabilirsiniz;  

 


Katalog ve Broşürler
Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insulation(density 15 kg/m³)
Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insulation(density 20 kg/m³)
Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insulation(density 25 kg/m³)
Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insulation(density 30 kg/m³)
Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insulation(shape moulded, density 25 kg/m³)
Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insulation(shape moulded, density 15 kg/m³)
Expanded Polystyrene (EPS) Foam Insulation(shape moulded, density 20 kg/m³)
Isı Yalıtım Ürünleri Kataloğu


Alt Kategori ve Ürünler