Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

İnsan Kaynakları

Anasayfa » İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikamız

Şirket misyonumuza uygun olarak vizyonumuzu geliştirerek devamlılığını sağlamak ve hedeflerimize ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları süreçlerini oluşturmak, stratejilerini geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İşe Alım

– Amacımız değer yaratacak, motivasyonu yüksek, şirketimizi geleceğe taşıyacak istihdam sağlamaktır.

– İş başvuru süreci kariyer sitelerinden, profesyonel danışmanlık şirketleri üzerinden ve www.atermit.com internet sitemiz üzerinden gerçekleşmektedir. Adaylara kişilik envanterleri ve beceri testleri uygulanmaktadır. Testler ve mülakatlar sonucunda uygun bulunan adayların referans kontrolleri gerçekleştirilir.

– Şirketimizde okul/ sanayi işbirliği neticesinde staj imkanları sağlanmakta olup başarılı öğrenci ve yeni mezunlara kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Oryantasyon

– İşe başlayan personellerimize şirket kültürümüz ve şirketimiz ile ilgili geniş bir bilgilendirme eğitimi verilmektedir. Süreç içerisinde ayrıca spesifik olarak yapacağı iş alanında da teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

– Şirketimizde çalışan ideal personel “şirket değerlerimiz” olarak tarif edilmiştir. Yeni personellerimize şirket değerleri anlatılır.

– Oryantasyon eğitimi sonunda personellerimizden eğitim süreci ve şirketimizle ilgili genel görüşleri geri bildirim olarak rapor halinde istenir.

Performans Yönetimi

– Kişisel gelişimlerini gözlemlemek ve yardımcı olmak için şirketimizde beyaz yaka personellerimize iki ana performans yönetimi modeli uygulanmaktadır. İki modelde de ana hedef personellerimizin şirket değerlerimize uygun çalışmalarıdır.

1. 360 derece performans değerlendirme: Orta ve üst kademe yöneticilerimize uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın bağlı personelleri, aynı departman ve eş düzeydeki mesai arkadaşları, eş düzeyde farklı departmanlardaki personeller, yöneticileri ve her düzeyden iletişim içinde olduğu personeller değerlendirir.

2. Kişisel performans değerlendirme: Tüm beyaz yaka personelimize uygulanmaktadır. Personelimiz önce kendi öz değerlendirmesini yapar, devamında amiri tarafından değerlendirilir, yüz yüze görüşmede fikirlerin paylaşımı ile sonlandırılır. Değerlendirme esnasında personele amirince yıllık hedefler verilir. Hedef gerçekleşmeleri her üç ayın sonunda yüz yüze görüşülerek değerlendirilir ve aksiyon planları görüşülür.     

Motivasyon

Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen çalışan memnuniyeti anket sonuçları hem departman bazında hem de şirket geneli bazında değerlendirilerek çalışan memnuniyetinin üst seviyelere taşınması çalışmaları yapılmaktadır.

– Kaizen öneri sistemi ile fikirler ödüllendirilir.

– İş güvenliği bilinci takip sistemleri ile değerlendirilir ve ödüllendirilir.

– Özel günlerde çalışan ve yöneticileri bir araya getiren yemekler organize edilir.

– Bahar dönemlerinde beyaz yaka ve mavi yaka personelin bir arada katıldığı şirket içi yemek organizasyonları düzenlenir.

Ücretlendirme ve sosyal haklar

– Şirket içi dinamiklere ve bölgelerdeki benzer şirketlere uyumlu ve adil bir ücretlendirme yönetimi temel kuralımızdır.

Yemek, servis gibi sosyal imkanlar çalışanlarımıza en iyi şekilde sunulmaktadır.  

İş başvurularınız için CV’nizi insankaynaklari@atermit.com adresine gönderebilirsiniz.