Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda
Öz Geçmiş

Atermit 1956 yılında Adana’da çatı kaplama malzemeleri üretmek amacıyla kurulmuştur. Atermit, bugün 500’den fazla çalışanıyla inşaat malzemeleri ve otomotiv yan sanayi ürünleri üretmektedir. Ankara’da bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Atermit’in ürünleri, Türkiye’de 500’den fazla bayi tarafından satılmakta, ayrıca Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika’da 20 ülkeye ihraç edilmektedir. 

Kurumsal Etik Politikamız

Çalışanlar arasında renk, dil, din, ırk, cinsiyet, eski, yeni vb. ayrımları yapmaksızın herkese eşit şekilde yaklaşılması, Hiçbir şekilde izolasyon, mobing (yıldırma) vb. durumlara fırsat verilmemesi, Gerçekleştirdiğimiz faaliyet alanlarına yönelik öncelikle yasal şartlar, sonra müşteri şartları, son olarak da işveren şartları kapsamında herkesin ortak sorumluluk içerisinde olması ve aynı zamanda hesap verebilir olması, Rüşvet, ortak menfaat oluşturma veya görevi kötüye kullanmaya fırsat verilmemesi, KVKK dahilindeki tüm kurallara uymaya ve bununla sınırlı kalmayarak bilgi güvenliği, bilgi sızıntıları vb. konusunda hassas olunması, Çalışanların kendi içlerinde, müşterilere, tedarikçilere, gelen ziyaretçilere karşı davranış ve yaklaşımlarında aynı zamanda firmayı temsil ettiklerinin farkında olunmasının sağlanması, Çalışanların kendilerinden beklenen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmeleri adına ihtiyaç duyulan tüm konularda desteklerin istenilen zamanda, istenilen kapsamda ve sürekli sağlanıyor olması, Çalışanların yapmış oldukları işin sürekli farkında olmalarının sağlanması ve bu farkındalığın sürdürülmesi, Şirket değerlerimiz, etik değerler ve bulunulan veya iş yapılan ülkenin kanunlarına her koşulda uyulması.

Çalışma Politikamız
Kalite Politikamız

İnşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi ve ambalaj ürünleri üreten, sektöründe öncü bir kuruluş olan ATERMİT’ in genel kalite politikası; Tüm tesislerimiz TEK ATERMİT anlayışıyla hareket edip, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla bir bütünlük içinde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmak temel görev ve sorumluluklarımızdır.
Müşteri Memnuniyeti:
İç ve dış müşterilerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla oluşturduğumuz süreçlerimizde kaliteyi ve verimliliği, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek sürekli iyileştirme anlayışıyla mükemmelliğe ulaşmak. Tam zamanında üretim ve sevkiyat gerçekleştirerek müşteri memnuniyetini sağlamak.
Kalite Anlayışı:
Ürünlerimizin, müşteri gereklerini, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek, uygulanabilir şartları yerine getirmek, İlk seferde ve devamında doğru yapmayı hedefleyen, yalın ve bu sayede verimliliği yüksek üretim gerçekleştirmek, Proseslerin standart hale getirilerek, ürün kalitesini istenen seviyede tutacak ve sürdürebilecek kalite anlayışına ve yetkinliğine sahip olmak, ATERMİT isminin tanınmış ve güvenilir marka imajının sürekliliğini sağlamak
Çalışanların Katılımı:
Hedeflerle yönetim anlayışı ile tüm çalışanlarla birlikte aynı hedef doğrultusunda ilerlemek, etkin bir iletişim sağlanarak ekip çalışması ruhunu canlı tutmak, Eğitim desteği ile çalışanların teknik ve davranışsal yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak,
Süreç Verimliliği:
Verilere dayalı ve tüm süreçlerinde Yalın Yönetim anlayışı ile etkin ve verimli çalışmak, ATERMİT olarak tüm süreçlerimizin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesini ve standartlaştırılmasını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizi sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile paydaşlarımızın memnuniyetlerini sürekli olarak arttırmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda;
Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası ilgili yasal şart ve diğer şartlara uygun olarak yürütmeyi,
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 şartlarını uygulamayı ve bu sistemlerin performanslarını, amaç ve hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,
Enerji, çevre, isg ve kalite sistemlerinde belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve kaynağın sağlanmasını,
Tüm süreçlerimizde ve işletmelerimizde risk ve fırsatları etkin yöneterek sürekli iyileştirmeyi,
Tüm ilgili süreçlerde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımlarını sağlamayı,
Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizde kirliliği kaynağında yok ederek, atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı,
Yaralanmaları, sağlık bozulmalarını, İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için isg risklerini yöneterek güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
Satın alma ve tasarım faaliyetlerini gerçekleştirirken enerji verimliliğine, çevre yönetmeliklerine ve isg risklerine göre hareket etmeyi,
Entegre yönetim sistemi bilincini paydaşlarımıza duyurarak yaygınlaşmasını sağlamayı,
Taahhüt ederiz.